Ang Bayan » 60 taon ng internasyunal na pakikipagkaisang medikal ng Cuba, ipinagdiwang

June 5, 2023


Ginunita sa Cuba noong huling linggo ng Mayo ang 60 taong pagseserbisyo ng mga duktor na Cuban sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Itinaon ang pagdiriwang sa anibersaryo ng pagpapadala ng Cuba ng mga duktor sa Algeria noong 1963 para tumulong sa pagbangon ng bansa matapos lumaya ito sa kolonyalistang France.

Inalala nila ang pahayag ng yumaong presidente ng bansa na si Fidel Castro, na nagsabing hinding-hindi magpapadala ang Cuba ng mga eroplanong pandigma sa ibang panig ng mundo, para mambomba ng ibang mamamayan. Hinding-hindi ito mang-aatake ng ibang bayan, katulad ng ginagawa ng mga imperyalistang bansa. Sa halip, magpapadala ito ng mga duktor sa iba’t ibang sulok ng mundo. Panawagan niya, “Doctors, not bombs!” (Mga duktor, hindi mga bomba!)

Sa ilalim ni Castro, nakilala ang Cuba sa medical solidarity o pakikipagkaisang pangkalusugan nito sa buong mundo. Nagpapadala ito ng mga duktor, nars at iba pang manggagawang pangkalusugan sa mga bansang hinambalos ng mga sakuna, iniipit ng mga imperyalistang bansa at mga bansang humihingi ng tulong. Noong 2005, itinatag ang mga Henry Reeve Medical Brigade para gawing mas sistematiko ang pagpapadala ng mga manggagawang pangkalusugang Cuban sa iba’t ibang sulok ng mundo. Ayon pa kay Castro, mas may lohika ang pagpapadala ng mga duktor, kaysa mga sundalo tulad ng ginagawa ng US, sa mga bansang dumanas ng sakuna.

Binuo ng 60 duktor, nars at dentista ang unang grupo na ipinadala ng Cuba sa Algeria. Mula noon, nasa 605,000 manggagawang pangkalusugan na na ang nakapagsilbi sa 165 bansa. Liban sa mga sakuna, tumutugon din sila sa mga kasong may pagkalat ng nakakahawang sakit at pangangailangan para sa batayang serbisyong medikal. Patuloy silang nagseserbisyo sa kabila ng brutal na mga sangsyon sa ekonomya ng Cuba, na naglimita maging sa batayang suplay pangmedikal ng bansa.

Liban sa pagpapadala ng mga duktor, tumatanggap din ang Cuba ng mga estudyante mula sa ibang bansa para sanayin sa modernong medisina. Sa pagitan ng 2005 at 2016, nakapagsanay ito ng 25,000 estudyante mula sa mga karatig bansa nito sa Latin America, at 27,000 estudyante mula sa mayayaman bansa, kabilang ang US. Prayoridad ng eskwelahan ng Cuba, ang Latin America School of Medicine ang kabataan mula sa sektor ng magsasaka, manggagawa, pambansang minorya at iba pa, na anito’y may “personal na kaalaman” sa kalagayan at mga sirkunstansya ng kanilang mga pasyente.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Ang Bayan » Bantog na mga Red-tagger na sila Badoy at Celiz, sinampahan ng kasong sibil

Nagsampa ng kasong sibil si Teddy Casiño, chairperson ng Bagong

Trump Pleads Not Guilty to Charges Related to Capitol Assault | News

Former U.S. President Donald Trump (2017-2021) pleaded not guilty Thursday