Ang Bayan Ngayon » Karaban kontra malalaking pagmimina, inilunsad sa Benguet

June 13, 2024


Nagsagawa ng karaban ang mga residente ng Itogon, Benguet ngayong araw, Hunyo 13, tungong Benguet Provincial Capitol para igiit ang pagpapatigil sa pagpapalawak ng malalaking kumpanya sa mina na Itogon-Suyoc Resources, Inc. (ISRI) at Benguet Corporation, Inc. (BCI). Kasabay nito, nagsumite sila sa gubernador ng prubinsya ng kanilang position paper na nagdidiin sa kanilang pagtutol dito.

Matatandaan na noong Mayo 13, nagbarikada ang mga minero ng Dontog-Manganese Pocket Miners Association (DOMAPMA) laban sa BCI sa Sitio Dalicno, Barangay Ampucao, Itogon. Ang barikada ay bahagi ng kanilang pakikibaka para ipagtanggol ang kanilang karapatan sa lupa at kabuhayan laban sa sapilitang pang-aagaw ng BCI sa mga pocket mine ng DOMAPMA at hindi makatuwirang pagtataas ng upa sa mga kagamitang pangmina. Katulad na barikada rin ang inilunsad nila noong Abril.

Nasa 500 hanggang 1,000 manggagawa ang mawawalan ng kabuhayan sa iligal na pagpapatigil ng kanilang kabuhayan. Apektado rin ang paghahanapbuhay ng mga katutubo sa komunidad at mga kalapit na barangay, at maging sa ibang prubinsya sa Cordillera at Cagayan Valley na dito nagtatrabaho.

Noong Pebrero, aktibong hinaharang ng mga katutubo sa Sityo Dalicno ang pagpapatibay ng gubyernong Marcos sa Application for Production Sharing Agreement 103 (APSA 103) sa ISRI na sasaklaw sa kanilang lupang ninuno. Anila, maraming iregularidad sa proseso ng pagkuha ng Free, Prior and Informed Consent (FPIC) ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) kung kaya dapat itong ipawalambisa. Ang ISRI ay isang kumpanyang pagmamay-ari ng Apex Mining Corporation Inc ni Enrique Razon Jr.

Ayon sa Dalicno Indigenous Peoples Organization (DIPO), minanipula ng NCIP ang pagkuha ng FPIC. Hindi sapat ang ibinahaging impormasyon nito sa mga asembliya na humantong sa pirmahan ng Memorandum of Agreement noong Setyembre 20, 2023. Hindi rin nito kinuha ang pagsang-ayon ng mga apektadong komunidad, na siyang nararapat at dati nang proseso sa Itogon.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Military Situation In Yemen On June 22, 2023 (Map Update)

Click to see the full-size image The Liaison and Coordination

PRWC » Two day ceasefire to celebrate the Party’s 55th anniversary

  Central Committee, Communist Party of the PhilippinesNational Operations Command,