Ang Bayan Ngayon » Pagpasok ng rehimeng Marcos sa ikatlong taon, sinalubong ng rali

July 3, 2024


Daan-daang mamamayan, pangunahin mga magbubukid at mangingisda, mula sa Metro Manila, Southern Tagalog at Central Luzon ang nagmartsa kahapon, Hulyo 1, patungo sa Mendiola para kundenahin ang inutil na rehimeng Marcos sa pagpasok nito sa ikatlong taon sa poder. Pinangunahan ang pagkilos ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan).

Bago makatuntong sa Mendiola, pinigilan ng mga pulis ang mga raliyista sa bahagi ng Legarda Street. Ayon kay Teddy Casiño, pinuno ng Bayan, patunay ito ng anti-magsasaka at anti-mamamayang katangian ng rehimeng Marcos.

Siningil ng mga nagprotesta ang rehimeng Marcos sa lumulubhang krisis pang-ekonomya na dinaranas ng mamamayang Pilipino. Para sa mga magsasaka, pangunahing kinaharap nila sa nagdaang dalawang taon ang pag-igting ng krisis sa industriya ng bigas, mataas na presyo ng pagkain at, higit pang lumulubhang estado ng sektor ng agrikultura.

“Sa nagdaang dalawang taon, ang ginawa lang ni Marcos Jr ay ibalik at ibahin ang mukha ng mga patakaran ng kanyang amang diktador—Masagana 99, KADIWA, at ngayon, ang Bagong Pilipinas, sa pagsisikap na buhayin ang tinatawag nitong legasiya ng mga Marcos,” ayon sa lider ng KMP na si Ka Danilo Ramos.

Pagdidiin ng mga magbubukid, ang sektor ng agrikultura na tulay ng seguridad sa pagkain ng bansa ay sinasalakay ng mga patakarang pabor sa dayuhang interes at pinapabayaan ang pangangailangan ng lokal na mga prodyuser. Pinalala pa ito ng patakaran sa importasyon ng rehimen na higit na nagpahirap sa mga magsasaka.

“Tulad ng nagdaang mga rehimen, ipinagpatuloy ni Marcos Jr ang neoliberal na mga patakaran na nagpabansot sa pambansang kaunlaran at nagpalubha sa kronikong krisis sa ekonomya,” ayon pa kay Ka Danilo. Aniya, nananatiling lubog sa utang ang bansa, napakataas ng implasyon at abot-langit ang presyo ng mga bilihin at gastos sa pamumuhay.

Sa harap nito nanawagan ang KMP na magbigkis at igiit ang tunay na reporma sa lupa at mga pambansa-demokratikong solusyon sa lumalalang krisis sa agrikultura at pagkain.

Dala-dala ng mga sektor sa rali ang tinawag nitong “Marcos Ka-Budol Store” effigy na nagpapakita ng pinakamalulubha at anti-mamamayang mga patakaran ng rehimeng Marcos sa nagdaang dalawang taon.

Samantala, nagkaroon ng mga pagkilos at protestang bukid ang mga magsasaka at grupo sa Bicol, Ilocos, Panay, at Negros, at sa Cebu.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Guatemala's TSE Suspends Electoral Results

On Sunday, the Supreme Electoral Tribunal (TSE) of Guatemala announced

Ang Bayan » Isda sa Cavite, apektado ng dredging

Bumagsak nang 80% ang huling isda ng grupong Pamalakaya at