Ang Bayan » Tambalang Marcos-Duterte, desperadong iwasan ang kaso sa ICC

March 27, 2023


Desperado na ang tambalang Marcos-Duterte para paatrasin ang kaso laban kay dating presidente Rodrigo Duterte na nakasampa sa International Criminal Court (ICC). Noong Marso 3, nagsampa ng apela ang gubyerno ng Pilipinas, sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General (OSG), para pagbawalan ang mga biktima sa huwad na gera kontra-droga at ang Office of Public Counsel for Victims (OPCV) na maghapag ng pagtutol sa korte. Bago nito, ginamit ng mga biktima at ng kanilang mga abugado ang kanilang karapatan para pormal na tutulan ang mga pagsisikap ng gubyerno ng Pilipinas na idiskaril ang imbestigasyon sa libu-libong mga pagpaslang sa ilalim ng huwad na gera.

Noong Marso 22, pormal na tinanggihan ng ICC ang hiling na ito ng OSG. Ibig sabihin, pahihintulutan na ng korte na magkomentaryo ang OPVC sa mga apela ng mga gubyerno ng Pilipinas para patagalin, kundiman tahasang pigilan ang imbestigasyon at kaso. Ang OPVC ay isang independyenteng organo, na magsisilbing abugado ng mga biktima sa korte.

“Matapos ang masusing pagsusuri sa mga materyal na ibinigay ng Pilipinas, hindi kumbinsido ang Chamber (ICC) na nagsasagawa ang Pilipinas ng angkop na mga imbestigasyon na maaaaring maging batayan para ipagpaliban ang imbestigasyon ng korte,” ayon sa isang pahayag ng ICC noong Marso 23. Inatasan nito ang Victims Participation and Reparations Section na kulektahin at ipaabot na sa Appeals Chamber ng korte ang mga ulat mula sa mga biktima at isumite ito sa darating na Mayo 22.

“Natatalo na sa kaso sa ICC sina Duterte at ng gubyernogn Marcos-Duterte tulad ng nakikita sa kanilang nahuhuli at desperadong demand na tanggalin sa pagdinig sa ICC ang mga biktima,” ayon kay Atty. Neri Colmenares, dating kinatawan ng Bayan Muna at abugado ng mga biktima.

Aniya, samutsaring pagdadahilan na ang ibinato na sila sa korte para pigilan ang kaso. Kabilang dito ang usapin ng complementarity (o relasyon ICC sa mga korte ng bansa) para sabihing “hindi saklaw” o “walang awtoridad” ang korte sa Pilipinas. Katawa-tawang ginamit nito ang usapin ng “soberanya” para iwasan ang imbestigasyon.

Sa kabila ng bukambibig ng mga upisyal at alipures ni Duterte na “hindi saklaw” ng ICC ang Pilipinas, walang awat ang pagsasampa ng mga kaso at apela nito sa naturang korte. Noon ding Marso 23, inianunsyo ng OSG na kinuha na nitong abugado si Ms. Sarah Bafadhel, isang abugadang British, para katawanin ang Pilipinas sa ICC.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss