ANG MASA: Mag-aalimango

September 19, 2023


Nanganganib ang kabuhayan ng mga mag-aalimango sa Gubat, Sosogon, dahil sa coastal road na nasimulan nang itayo roon. Bagama’t suspendido na ang proyekto, nakaapekto pa rin ang naitayong bahagi nito sa kanilang kabuhayan at sa kalikasan. Dagdag pa ang pangambang papaalisin sila sa kanilang komunidad kung itutuloy pa rin ang proyekto.Source link

Don't Miss

Ukraine Casualties Top 26,000 Since Start of Counteroffensive

Russian Defense Minister Sergey Shoigu said Tuesday that Ukrainian military

Probe peasant killings and rights violations in Negros – updates from the peasant movement of the Philippines

Tanggol Magsasaka seeks the assistance of the Commission on Human