Inter Views: Views on International Events and Peoples’ Struggle

The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) is an anti-imperialist and democratic formation (see ILPS Charter). It promotes, supports and develops the anti-imperialist and democratic struggles of the peoples of the world against imperialism and all reaction.

It strives to realize the unity, cooperation and coordination of anti-imperialist and democratic struggles throughout the world.

Source link

Don't Miss

PISTON urges drivers to defy ban on jeepneys

The Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide

Ang Bayan » Matandang magsasaka, pinatay ng militar sa Masbate

Kinundena ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Masbate ang pagpatay