NPA@54: ‘Sagot sa Kahirapan, Digmang Bayan!’ – Kabataang Makabayan –

April 2, 2023


Iglap protesta ng Kabataang Makabayan sa Blumentritt, Manila sa paggunita ng ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

Anila, pinagpupugayan ng mga kabataan ang nagaalab na pakikibaka at mga rebolusyonaryong tagumpay ng BHB sa kanayunan.

“Hangga’t nananatili ang reaksyunaryong US-Marcos at pagpapatupad ng mga huwad na batas, lumiliyab ang rebolusyonaryong kilusan bilang kagyat at pangunahing solusyon para tugunan ang pambansa at demokratiko nating kahilingan,” batid ng grupo.Source link

Don't Miss

French Parliament To Pass Assistance-To-Die Bill By September

On Monday, France’s President Emmanuel Macron announced that the French

Mary Jane should be given clemency and freedom now – MIGRANTE International

Press Statement  10 January 2024  Today, January 10, Indonesian President