NPA@54: ‘Sagot sa Kahirapan, Digmang Bayan!’ – Kabataang Makabayan –

April 2, 2023


Iglap protesta ng Kabataang Makabayan sa Blumentritt, Manila sa paggunita ng ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

Anila, pinagpupugayan ng mga kabataan ang nagaalab na pakikibaka at mga rebolusyonaryong tagumpay ng BHB sa kanayunan.

“Hangga’t nananatili ang reaksyunaryong US-Marcos at pagpapatupad ng mga huwad na batas, lumiliyab ang rebolusyonaryong kilusan bilang kagyat at pangunahing solusyon para tugunan ang pambansa at demokratiko nating kahilingan,” batid ng grupo.Source link

Don't Miss