PRWC » Labanan ang agresyon ng US at ang pagpapakatuta ng ilehitimong US-Marcos II gamit ang trahedyang oil spill sa Mindoro! Rehabilitasyon at agarang ayuda, hindi militarisasyon!

April 2, 2023


Sa gitna ng dislokasyong nililikha ng oil spill sa Mindoro, kinokondena ng LDGC-NPA Mindoro ang makadayuhan at militaristang hakbanging ipinatutupad ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II sa kampanyang paglilinis at rehabilitasyon ng karagatan ng Oriental Mindoro dulot ng paglubog ng MT Princess Empress. Naging tuntungan ang oil spill upang tusong maipasok ang mga pwersang militar ng mga dayuhang bansa sa pangunguna ng US na hayagang panghihimasok sa bansa kasabwat ang tutang rehimeng Marcos-Duterte.

Nasasamantala ng mga dayuhang kapangyarihang ito ang atrasadong kakayahan at kahandaan ng bansa sa mga kalamidad na katulad ng oil spill. Naging kapansin-pansin din ang mabagal na pagtugon ng mismong kumpanyang may-ari ng lumubog na barko at ng charterer ng byahe nito na si Ramon Ang, isang malaking burgesya komprador samantalang malinaw ang kakagyatan ng sitwasyon.

Sing-aga ng Marso 2, nagdeklara na ng state of calamity ang mga bayang sinalanta ng pagtagas ng langis subalit nanatiling tahimik ang mga kumpanyang may ari ng barkong MT Princess Empress at ang may-ari ng pangarga sa byaheng ito. May pananagutan din ang mga ahensya ng gobyerno na nagbigay pahintulot sa paglayag ng barko sa gitna mga masamang panahon at sa kabila ng kondisyon nito. Isang malaking kapabayaan ito sa kapakanan ng mamamayan. Lalong bibigat ang responsibilidad ng mga malalaking burgesya kumprador at mga burukrata-kapitalista kapag kinwenta pa ang kagyat at pangmatagalang epekto nito sa kalikasan na bahagi ng sentro ng marine bio-diversity sa mundo.

Imbis na ituon ang hakbangin sa mabilisang rehabilitasyon, pagsagip sa kabuhayan at pagtiyak ng kasiguruhan sa pagtatrabaho ng mga apektado ang pamumuhay, at proteksyon sa yamang tubig na sinasalanta ng pagtagas ng langis, hinikayat pa nito ang pagpakat ng dayuhang mga tropa sa kabila ng umiiral na tensyon sa teritoryal na katubigan ng bansa.

Kailangang maging mapagbantay ang mga Mindoreño na hindi magamit ang nasabing kalamidad sa panibagong akto ng agresyon ng US at Japan sa Pilipinas at ilantad ang pakikipagsabwatan dito ng naghaharing pangkating Marcos-Duterte. Bahag ang buntot ni Marcos II at kanyang mga kapural sa reaksyunaryong gubyerno sa dikta ng kanyang among imperyalismong US Sa pagresolba ng krisis sa pagtagas ng langis.

Kung titingnan sa balangkas ng geo-politics sa Timog-Silangang Asya, naiimbwelto ang Pilipinas sa girian na mga imperyalistang kapangyarihan ng US, China at Japan dahil sa nagaganap na agawan nila ng rekurso sa South China Sea kung saan may signipikante bahagi ang West Philippine Sea. Tusong maniobra ang pagsagpang ng US at Japan sa oil spill upang maipasok ang kanilang pwersa, tauhan at mga kagamitan at itaas ang antas ng kanilang panghihimasok sa Pilipinas.

Sing-aga pa ng Marso 12 ay nanawagan na ang Philippine Coast Guard (PCG) ng tulong sa Amerika at Japan sa pagtugon sa nasabing sakuna. Resulta nito dumating sa bayan ng Pola, Oriental Mindoro ang 8 pwersa mula sa US Coast Guard Pacific Strike Group (USCG PSG) para di umano sa mas episyenteng paglilinis sa dagat mula sa pagtagas ng langis. Matatandaang binabalak din ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na palahukin ang mga delegado ng Balikatan Exercises para sa clean up at rehabilitasyon ng baybay dagat ng Oriental Mindoro na apektado ng pagtas ng langis.

Bago pa ang insidente ng oil spill, mapang-upat na pinakat na ng US ang pwersa nabal nito sa teritoryal na karagatan ng bansa bilang bahagi ng pagpapatatag nito sa itinakda niyang First island Chain, kung saan bahagi ang Pilipinas, sa inilulunsad nitong Indo-Pacific Strategy laban sa China. Noong Enero 10, dumating sa isla ng Lubang, isang bayan sa Occidental Mindoro ang matataas na opisyal militar na bahagi ng Visiting forces ng US na may escort na Philippine Marines. Noong Pebrero 16, pinasinayaan ang pagbibigay ng 10 ektaryang lupang publiko sa bayang ito upang tayuan ng imprastruktura para sa BrahMos Missile na binili ng Pilipinas mula sa India. Ipinapanawagan na rin ng tutang rehimeng US-Marcos II ang pagpapalakas ng depensa ng bansa laban sa mga panlabas na banta sa pamamagitan ng modernisasyon ng armas at pagpapalakas sa mersenaryo nitong utusang asong Armed Forces of the Philippines.

Ang pasistang gubyerno na mismo ang nagsasawalambahala sa soberanya ng bansa at nag-iimbita ng sagupaan ng dalawang imperyalistang bansang US at China sa sarili nating bakuran. Kaya ang rehabilitasyon ng dagat ay nagiging paborableng kondisyon sa maniobrahan ng umiigting na paligsahan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang imperyalistang bansa. Isasakripisyo ng traydor na rehimeng US-Marcos II ang buhay at kinabukasan ng milyun-milyong Pilipino sa pagpapaypay nito sa nakaumang na gera ng mga dayuhang mananakop. Dapat itong ilantad at labanan ng mamamayan!

Dapat puspusang igiit ng mamamayang Mindoreño ang mabilis na paglilinis at rehabilitasyon ng karagatan ng Oriental Mindoro dulot ng paglubog ng MT Princess Empress sa paraang naggagarantiya sa soberanya at seguridad ng ating bansa.

Sa kasagsagan ng tumitinding tensyon sa teritoryal na katubigan sa bansa na lalo pang pinasidhi ng kalamidad na dulot ng pagtagas ng langis, lalong nagiging wasto ang pagsalig ng mamamayan sa demokratikong rebolusyong bayang (DRB) na isinusulong ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Ang armadong pakikibakang pinangungunahan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang siyang epektibong sandatang magagamit ng mamamayan upang lagutin ang tanikala ng paghahari ng imperyalismong US sa bansa. Dapat mapagpasyang lumahok ang mamamayan sa makauring digma na wawasak sa daantaong pagkaalipin at tunay na ipinaglalaban ang soberanya at kasarinlan ng bansa. Sa nakaumang na digma sa sariling bakuran, dapat lang na armasan ng mamamayang Mindoreño ang kanilang sarili ng rebolusyonaryong pananaw at paninindigan, yakapin ang digmang mapagpalaya, at gawin ang ganang kaya upang isulong ang DRB sa mas mataas na antas! Ang tagumpay ng DRB na may sosyalistang perspektiba ang magpapalaya sa mamamayang Mindoreño at sambayanang Pilipino sa galamay ng mga imperyalistang mandarambong at magluluwal ng isang lipunang tunay na malaya at nagpapahalaga sa sarili nitong kasarinlan at soberanya!

Mamamayang Mindoreño, magkaisa! Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!
Ipaglaban ang soberanya ng bansa!
Mag-armas, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Ecowas Meets Niger Deposed President and Military Junta Leader

A delegation from the Economic Community of West African States

3 youth indigenous peoples’ rights advocates abducted in Mindoro

By JACINTO LINGATONGBulatlat.com SANTA CRUZ, Laguna — Three indigenous people’s