PRWC » Mga armadong aksyon ng BHB-Negros

April 8, 2023


Inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros ang tatlong gerilyang aksyon noong ikalawang hati ng Marso bilang tugon sa dagdag na pwersang militar sa isla.

Noong Marso 20, pinaputukan ng BHB ang detatsment ng 7th Regional Mobile Force Battalion sa Sityo Hinugpayan, Barangay Luz, Guihulngan City, Negros Oriental. Nasugatan dito ang dalawang pulis. Pinaputukan din ng BHB ang detatsment ng 62nd IB sa Barangay Sikatuna Proper, Isabela, Negros Occidental sa araw ding iyon.

Samantala, dalawang maiksing armas ang nasamsam ng BHB mula sa mga armadong maton at mang-aagaw ng lupa sa Sityo Manlama, Brgy Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental noong Marso 30.

Ibayong militarisasyon

Binweltahan ng BHB-Negros ang binuong task force ni Ferdinand Marcos Jr na para umano “panatilhin ang kapayapaan at kaayusan” sa buong isla. Ginamit ng rehimen ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso para magpakat dito ng dagdag na pwersang militar. Tiyak na maghahatid ito ng ibayong terorismo at lagim sa lugar.

Unang ipinag-utos ng rehimeng Marcos noong Marso 10 ang pagbubuo ng task force na kabibilangan ng dalawang brigada at anim na batalyon ng PNP at ng AFP. Ginawang pormal ang atas nang pirmahan niya ang Administrative Order No. 6 noong Abril 3.

Idinagdag sa isla ang 50-kataong kasapi ng Light Reaction Company, yunit na sinanay ng US at sangkot sa paghahasik ng lagim sa Marawi City. Dumating na rin noong Marso sa Negros mula sa Bohol ang 47th IB.

Ang kautusan ni Marcos ay pumatong sa Memorandum No. 32 ng rehimeng Duterte na nagresulta sa kahindik-hindik na mga krimen laban sa mamamayan ng Negros.

Kabilang dito ang maramihang pagpatay sa mga magsasaka sa tinaguriang Oplan Sauron 1 at 2 noong 2018 at 2019.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss