Tomo 22, Isyu 24

July 2, 2024Tomo 22, Isyu 24Source link

Pinoy Weekly

Ang Pinoy Weekly ay pahayagang online at print na naglalathala ng mga istorya, imahe at opinyon ng mardyinalisadong mga sektor ng lipunan, kabilang ang mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, migrante at iba pa. Maliban sa paglalathala sa internet, naglalabas ang Pinoy Weekly ng lingguhang magasin, gayundin ang Pinoy Weekly Special Issues.

Don't Miss

UN Sends Relief Chief to Sudan Over Dire Humanitarian Crisis | News

On Sunday, in light of the rapidly deteriorating humanitarian crisis

ILPS Belgium Mobilized for Palestine during the International Peoples Tribunal 2024

During the 2024 International Peoples Tribunal (IPT) in Brussels, Belgium,