Tomo 22, Isyu 25

July 9, 2024Tomo 22, Isyu 25Source link

Pinoy Weekly

Ang Pinoy Weekly ay pahayagang online at print na naglalathala ng mga istorya, imahe at opinyon ng mardyinalisadong mga sektor ng lipunan, kabilang ang mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, migrante at iba pa. Maliban sa paglalathala sa internet, naglalabas ang Pinoy Weekly ng lingguhang magasin, gayundin ang Pinoy Weekly Special Issues.

Don't Miss

Ang Bayan Ngayon » Mga grupong kontra-RIMPAC, nagkasa ng mga protesta sa US at Hawaii

Nagkasa ng 1-linggong protesta ang mga grupo sa ilalim ng

VERA FILES FACT CHECK: Video DOES NOT show Philippines’ ‘newly-acquired’ submarine in Palawan

A YouTube channel with a history of spreading military-related disinformation