Ang Bayan » Iglap-protesta, iba pang aktibidad, inilunsad para sa anibersaryo ng BHB

March 27, 2023


Sunud-sunod na aktibidad ang inilunsad ng mga alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa nagdaang linggo sa maraming bahagi ng bansa bilang paggunita sa darating na ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Naglunsad ng iglap-proesta ang mga kasapi ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) sa Metro Manila noong Marso 25 para magpugay sa mga Pulang mandirigma ng BHB sa anibersaryo nito sa darating na Marso 29.

Ang mga rebolusyonaryong guro ay nagbitbit ng malalaking balatengga at naglunsad ng maiksing programa para ipabatid sa mamamayan ang kanilang pagsuporta sa demokratikong rebolusyong bayan.

Sa pahayag ng Kaguma, nanawagan ito sa kasapiang mga guro at akademiko na “masigasig na kumilos at mag-organisa ng mga lihim na makinaryang magkakalap ng materyal na suporta para sa digmang bayan sa kanayunan.” Ayon pa sa kanila, “hinihintay ang mga rebolusyonaryong guro na tumungo sa kanayunan at magturo sa mga pulang paaralan at larangang gerilya sa piling ng masang magsasaka.”

Sa Cebu City, nagpinta at naglagay ng mga panawagan sa pader ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) Balangay Marvin Marquez para hikayatin ang mga kabataan na sumapi sa BHB at pagsilbihan ang mamamayang Pilipino.

Nagsabit ang mga kabataan ng malaking balatengga sa sentrong syudad na may katagang “Mabuhi ang sundalo sa kabus” (Mabuhay ang sundalo ng mahihirap!) at “Mabuhi ang NPA” (Mabuhay ang NPA!)

Naglunsad din ng katulad na mga aktibidad ang mga kasapi ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa Laguna sa nagdaang linggo.

Samantala, pangungunahan ng Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) ang mga porum, talakayan at pagtitipon sa Portland at Seattle sa USA, at London sa United Kingdom sa darating na mga araw.

Bago nito malawakang ikinasa ng KM ang operasyong pinta at operasyong dikit sa mga prubinsya ng Surigao del Sur at Agusan del Norte simula pa pagbubukas ng buwan ng Marso.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Bicol students read works of National Artists Bienvenido Lumbera, Levi Celerio »

Earl D.C. Bracamonte – Philstar.com May 12, 2024 MANILA, Philippines

PRWC » 森蒂诺(Centino)对大赦的呼吁是一颗糖衣炮弹

  森蒂诺(Centino)对大赦的呼吁是一颗糖衣炮弹 马可·瓦尔布埃纳 || 首席信息员 || 菲律宾共产党 2023年4月28日 大赦新人民军成员的呼吁是一颗糖衣炮弹。这是一场徒劳的心理战,试图将公众的注意力从猖獗的酷刑和法外处决、侵犯妇女和儿童权利、社区“村落化”、空中轰炸和炮击等案件上转移开,这些案件是士兵为了在心理层面打击和恐吓群众而犯下的,并剥夺了他们的土地和生计,以讨好跨国公司。 森蒂诺将军在谈论大赦时非常虚伪。森蒂诺本人对许多革命者的懦弱谋杀负有直接责任,包括在2021年蓄意杀害新人民军发言人奥利斯同志(Ka