Kawalang trabaho, tumindi noong Enero

March 17, 2023

Tulad ng inaasahan, dumami ang bilang ng mga manggagawang Pilipino na walang trabaho noong Enero. Pinatingkad nito ang kahungkagan ng mga pahayag ng mga upisyal sa ekonomya ng rehimeng Marcos na “bumabawi na” ang ekonomya. Pinasisinungalingan din nito pahayag ni NEDA Sec. Artemio Balisacan na “masigla” ang istatus ng empleyo sa bansa at “tumataas” na ang kalidad ng mga trabaho.

Mula 4.35 noong Disyembre 2022, umakyat tungong 4.8% ang upisyal na tantos ng disempleyo. Bumaba rin ang bilang ng mga nasa pwersa ng lakas paggawa mula 51.2 milyon tungong 49.7 milyon sa parehong panahon. Samantala, nadagdagan ng 153,000 at 458,000 ang bilang ng mga walang trabaho at kulang sa trabaho. Pinakamaraming trabaho ang nawala sa agrikultura, pakyawan at tingiang pagbebenta at konstruksyon.

Noong Pebrero kinutya ni Sonny Africa, executive director ng Ibon Foundation, ang mga pahayag naman ni Finance Sec. Benjamin Diokno na nagmamalaki sa mga “tagumpay” ng rehimeng Marcos sa pagluluwal ng bagong trabaho. Kabilang sa hungkag niyang mga pahayag ang “maaliwalas” na hinaharap ng mga manggagawang Pilipino, at na mas marami nang mga manggagawa ang maeengganyong lumahok sa produksyon dahil “bumabalik na sa normal” ang ekonomya.

Ani Africa, dapat tigilan na ng estado ang pagmanipula sa mga estadistika at harapin nang maayos ang krisis sa trabaho. Maging ang mga burges na ekonomista ay negatibo ang pagtingin sa kalagayan ng mga manggagawa sa susunod na mga buwan. Ayon sa isang tagapagsaliksik, pinakamalamang na lalupang hihina ang paglikha ng mga trabaho dahil sa paghina ng demand sa pagmamanupaktura at konstruksyon.

Walang “liwanag” sa gitna ng dilim

Sa gitna ng pagkawala ng maraming trabaho, nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. “Ang pagbaba ng tantos ng implasyon ay hindi nangangahulugan na bumaba na ang mga presyo,” ayon sa Ibon Foundation. “Ibig sabihin lamang nito ay bahagyang bumagal ang bilis ng pagsirit ng presyo.” Tinawag din ni Africa na “di signipikante” ang tatlong puntos na pagbaba ng tantos ng implasyon mula 8.7% noong Enero, tungong 8.4% sa Pebrero. Lalo itong matingkad kung ihahambing sa 3% tantos noong Pebrero 2022.

Malala, tumaas na nang ₱1.50 kada litro ang presyo ng petrolyo sa unang linggo ng Marso. Nakaamba ring tumaas nang ₱0.5453 per kWh ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ibig sabihin, madaragdagan nang ₱109 kada buwan ang bayarin ng isang pamilyang kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan.

Sa gitna ng lahat ng ito, wala pa ring dagdag-sahod. Patuloy pang lumalawak ang agwat sa pagitan ng minimum na sahod at nakabubuhay na sahod, gayundin ang tunay na halaga ng minimum na sahod. Sa buong bansa, pinakamalala ang agwat na ito sa BARMM kung saan 17.5% lamang ng nakabubuhay na sahod sa rehiyon (₱1,944) ang nasa batas na minimum (₱341).

Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Drop the fake charge against Rev. Golfie Baluntong, stop repression of human rights defenders in Southern Tagalog, Philippines, repeal Anti-Terrorism Law

StatementNovember 29, 2023 The International Coalition for Human Rights in

PRWC » Sibat Special Issue

Download herePilipino: PDF Alay ang espesyal na isyung ito ng