Ang Bayan Ngayon » Pagpapaputok ng mortar ng 20th IB sa gitna ng kabahayan sa Las Navas, kinundena

April 25, 2024


Isinawalat kamakailan ng mga residente ng San Miguel, Las Navas, Northern Samar ang paglalasing at iba pang anti-sosyal na gawi ng mga sundalo ng 20th IB na nakakampo sa kanilang mga komunidad.

Noong Marso 12, nagpaputok ang mga ito ng mortar nang bandang alas-11 ng gabi malapit sa mga kabahayan. Isa sa mga bala ang hindi pumutok at lumapag sa bakuran ng isang bahay. Sa takot ng mga residente na pumutok ito, kinuhaan nila ng bidyo at litrato ang bomba at pinaskil sa social media para humingi ng tulong.

Nagpalusot ang mga lasing na sundalo at sinabing nagpaputok sila ng mortar dahil sa presensya ng Bagong Hukbong Bayan sa kabundukan ng Tigbaw, na ilang kilometro ang layo mula sa barangay. Gayunpaman, marami ang nakasaksi na pinaputok nila ang mortar sa kalapit lamang na barangay na Malubago. Nagsinungaling pa silang pinaputukan diumano sila ng residenteng si Papay Cabadbad. Hindi nila maipaliwanag kung bakit nagpaputok sila ng mortar sa loob ng barangay at kung bakit nakapag-iwan ito ng mga di pumutok na mga bomba.

Malinaw na ang paulit-ulit na pagpapaputok ng mortar ng mga sundalo sa loob ng barangay at pang-aakusa ng mga ito sa mga residente ng mga krimen ay taktika para panatilihin ang takot sa mga baryo na itinakda nang “cleared” ng reaksyunaryong estado at ng AFP. Ginagamit lamang ng AFP ang mga proyekto ng gubyerno para atakehin ang mga sibilyan sa armadong kampanya nito laban sa BHB.

Mahaba na ang karanasan ng taumbaryo na tanging sa pagsisiwalat ng mga abuso at krimen ng militar, sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bidyo, pagpo-post nito sa social media, pagsasampa ng reklamo sa mga lokal na upisyal at iba pa, at sa sama-samang pagkilos ng mga residente, napatitigil at komprehensibong napapanagot ang mga abusadong sundalo.

Ulat mula sa Bandilyo Gerilya, Abril 25, 2024Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss