Ang Bayan Ngayon » Pakitang-taong food drops ng US, pumatay sa 17 katao

April 2, 2024


Ang artikulong ito ay may salin sa English

Lima katao, kung saan dalawa ang bata, ang namatay noong Marso 8 nang bumagsak sa kanila ang isa sa mga crate na naglalaman ng pagkain sa pakitang-taong food drops o paghuhulog ng mga paketeng pagkain gamit ang mga eroplano, na ginagawa ng US at iba pa nitong kaalyadong bansa. Ayon sa mga ulat, di bumukas ang parachute na nagpapabagal ng pagbagsak ng naturang crate kaya tumama ito sa isang grupo ng mga nakatipong tao. Samantala, 12 katao ang nalunod sa North Gaza sa kanilang pagmamadaling makauna sa mga food crate na inihulog ng US sa dagat.

Sinimulan ng US ang mga food drop noong huling linggo ng Pebrero at ipinagpapatuloy sa Marso sa kabila nang inani nitong malawakang pagbatikos. Ayon sa mga kritiko nito, hindi lamang ito mapanganib, lalo nitong binubusabos ang mamamayang Palestino na desperado sa anumang klaseng pagkain para sa kanilang mga pamilya.

Mariing kinundena ng mga organisasyong Palestino at internasyunal na makataong mga organisasyon ang food drops, na isinasagawa ng US kasabay ng pag-ulan ng mga bombang gawang-US sa maraming bahagi ng Gaza. Anila, ginagamit ng gubyerno ni Joseph Biden ang mga food drop para magapanda ng imahe nito sa loob at labas ng US, laluna’t nakatakda itong tumakbo sa papalapit ang eleksyon sa US.

Mayorya ng mamamayan sa US ay di sumasang-ayon sa mga desisyon ng kanilang gubyerno para pondohan at armasan ang henosidyo sa Gaza. Daan-daang libo nang Amerikano ang paulit-ulit na humugos sa mga lansangan para kundenahin ang kanilang gubyerno at manindigan para sa Palestine. Ganito rin ang paninindigan ng mga mamamayan sa mga bansang kasabwat ng US at Israel sa pananalakay sa Gaza. Sa buong mundo, itinuturing na “pariah” ang US dahil sa tatlong beses na nitong paghadlang sa mga resolusyon ng United Nations para sa isang tigil putukan sa Gaza.

Malawakang kasalatan

Noong Marso 28, inutusan ng International Court of Justice (ICJ) ang Israel na “gawin ang lahat ng kinakailangan at epektibong paraan para matiyak nang walang pagkabalam…ang walang sagka at maramihang pagbibigay ng batayang mga serbisyo at makataong ayuda,” kabilang ang pagkain, tubig, panggatong at suplay medikal. Ang kautusan ay pagbatikos sa panghaharang ng Israel, sa samutsari at gawa-gawang dahilan, ng mga trak na nagdadala ng pagkain at gamot sa iba’t ibang lugar sa Gaza. Pinasinungalingan rin nito ang sinasabi ng Israel na pinahihintulutan na nito ang pagpasok ng naturang mga trak at paninisi sa United Nations kung bakit di nakararating ang ayuda sa mas maraming Palestino.

Ginagamit ng tambalang US-Israeli ang malawakang kasalatan (famine) at gutom (starvation) bilang sandata sa henosidyo para dahan-dahang patayin ang mga Palestino. Nitong Marso, nagsisimula na ang maramihang pagkamatay ng mga sanggol, maliliit na bata at matatanda dulot ng gutom. Mayorya, kundiman lahat ng mga Palestino ay wala nang makain. Swerte na lamang ng pamilyang nakakakain nang isang beses sa isang araw.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

PRWC » Hinggil sa awit na “Ang Bagong Hukbong Bayan” na ginamit ni Bb. Karla Estrada

Nag-trend sa social media ang post ni Bb. Karla Estrada

Cautious Calm in Sudan's Capital as New Truce Comes Into Effect

On Sunday, Sudan’s capital Khartoum witnessed a cautious calm as