Pag-alis ng Canada sa NATO, iginiit

March 17, 2023

Inilunsad ng International League of People’s Struggle (ILPS)-Canada noong Pebrero 26 ang isang kampanya para igiit sa gubyerno ng Canada na umalis sa pagiging myembro ng North Atlantic Treaty Organization (NATO), tigilan ang pagsuporta sa reaksyunaryong mga rehimen, at tumigil sa pagbebenta ng mga armas. Nagsagawa ng isang porum ang grupo kasabay ng paglulunsad ng kampanya.

Binigyang diin ng ILPS-Canada sa porum nito na kinakailangan ang kampanya dahil ang “gera ay isang raket” na pinagkakakitaan ng naghaharing mga uri habang ang uring manggagawa ay nagdurusa sa mga epekto ng imperyalistang mga gera.

Ayon pa sa ILPS-Canada, ang paglahok ng Canada sa NATO ay paglulustay sa buwis ng mamamayang Canadian. Ginagamit ang pondo ng bayan para sa paggasta sa militar, pagprodyus at pagbenta ng mga light armoured vehicle, armadong mga drone at fighter jet. Ginagastusan din nito ang mapang-upat na pagsasanay sa gera sa Caribbean, Europe at East Asia. Nakikisangkot rin ito sa mga gera sa Syria at Ukraine, ayon sa grupo.

“Ang NATO ay banta sa seguridad, at balakid sa kapayapaan; dapat umalis ang Canada sa NATO.”

Noong 2021, umabot sa $2.731 bilyon ang halaga ng ineksport ng Canada na mga kagamitan at tekonolohiyang militar sa mga lugar labas ng US. Isa sa pinakamalaki nitong kliyente ang Saudi Arabia na bumili sa 64% ng kabuuang benta sa halagang $1.749 bilyon.

“Habang pinalalabas ng Canada na iginagalang nito ang karapatang-tao, patuloy nitong pinapaypayan ang makataong krisis na dulot ng gerang pinamumunuan ng Saudi sa Yemen,” pahayag ng ILPS-Canada.

Samantala, noong 2022 ayon sa presentasyon ng ILPS-Canada, umabot sa higit $36 bilyon ang gastos-militar ng Canada at inaasahan pang magdagdagan ng $8 sa susunod na limang taon. Kabilang dito ang $500 milyon para sa imperyalistang gera sa Ukraine.

Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

VERA FILES FACT CHECK: Did Marcos accept the resignations of 18 drug-linked PNP officers from their posts or were they dismissed from the service?

One day after delivering his second State of the Nation

Ang Bayan Ngayon » Union condemns another series of layoffs at Nexperia

Nexperia Workers Philippines Inc. Workers Union (NWPIWU)-NAFLU-KMU condemned Nexperia Philippines