Ang Bayan » Unang taon ng pagkamartir ni Ka Joma, ginunita

December 19, 2023


Naglunsad ng iba’t ibang aktibidad noong Disyembre 16 ang mga demokratiko at progresibong organisasyon sa Pilipinas at sa The Netherlands para gunitain ang unang taon ng pagpanaw at pagkamartir ni Kasamang Jose Maria Sison. Nagbalik-aral sila sa mga akda at sulatin ni Ka Joma, nagpugay sa kanyang buhay na inialay sa pambansa-demokratikong adhikain, at ipinanatang itutuloy ang kanyang mga simulain.

Nagtipon sa University of the Philippines (UP)-Diliman ang daan-daang indibidwal, kapwa mga beteranong aktibista at mga kabataan, para sa isang talakayan at repleksyon sa mga sulatin ni Ka Joma.

Pinamagatang “Reflections on Palestine, the Philippines, and the Struggle for a Just and Lasting Peace,” nagbigay ng mga repleksyon o personal na paglalarawan ang mga panauhin ng aktibidad sa mga sulatin ni Ka Joma kabilang ang “Our Urgent Tasks,” artikulo sa agresyon at masaker ng Israel sa mamamayang Palestino, mga sulatin sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GRP, “On Revolutionary Violence,” at kanyang huling pahayag na “Hindi magagapi ang demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino.”

Hinangad ng naturang aktibidad at pag-aaral na makintal sa mga dumalo ang mahahalagang prinsipyo at aral ng buhay at pakikibaka ni Ka Joma na sinasalamin sa kanyang mga akda. Panata nilang palalaganapin ang liwanag ng kanyang gabay sa pamamagitan ng mga pag-aaral katulad ng ginawa sa araw na iyon.

Liban dito, inilunsad din ang isang serye ng Prof. Jose Maria Sison Lecture Series kung saan tinalakay ang imperyalistang krisis at ang kasalukuyang sitwasyon ng daigdig.

Sa Utrecht, The Netherlands, nagtipon ang mga kasama at kaibigan ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas sa upisina ng NDFP International para gunitain ang unang taong anibersaryo ng pagkamartir ni Ka Joma. Nagkaroon ng mga talumpati, awit, pagbasa ng tula at iba pang tipo ng kultural na pagtatanghal para gunitain ang makulay at makabuluhang buhay ni Ka Joma.

Ginawang gabay ng programa ang tula ni Ka Joma na “Stages of My Life” na mayroong limang saknong. Tinalakay nila ang buhay ni Ka Joma mula sa kanyang kabataan sa Ilocos, tungo sa kanyang pagkamulat sa pulitika, hanggang sa kanyang pagkadistyero sa The Netherlands. Tinapos ni Ka Joma ang tulang ito nang may katiyakang magtatagumpay ang rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Inilunsad din ng mga yunit ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa buong bansa ang iba’t ibang aktibidad para gunitain at pagpugayan si Ka Joma. Sa ilang larangan, isinabay nila sa araw na iyon ang muling pagsumpa sa bandila ng Partido para pagtibayin ang buong pusong pagsisilbi sa mamamayang Pilipino at pag-aalay ng buhay sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

#FreePalestine | ILPS US Solidarity with Palestinian Resistance

The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) is an anti-imperialist

Israeli Army Fires Warning Shots At Lebanese Lawmaker, Journalists Near Separation LineSouth Front

File image. On July 15, the Israeli Defense Force (IDF)