ILOILO  ANG  BANWA  KO

March 16, 2023


ILOILO  ANG  BANWA  KO
ni
Tomasito Talledo

1.
Banwang labing matam-is ginhingadlan
sang putli nga dila, sa pulong mananam
bulak sang kabugaw humot sa kaagahon
langit nga masili bag-o magkasisidmon.

2.
Mutya sang gab-i kasanag wala’y tupong
mainanay nga suba daw diwata kagayon
Makagalanyat sa mata, sa dila kag ilong
ginhanda nga pagkaon sa ka dungganon.

3.
Padayon ginaluto handum nga saburoso
sang mga manggaran nga ara sa pwesto
agud Iloilo pasidunggan sa mga kalibutan
sang pugad nga likum sang mga negosyo.

4.
Iloilo, napasad sa balhas sang mga obrero
toreng tindugon human sa bus-og nga bato
nahulogan sang dughan, nawas-ag nga ulo
dugo sadtong obrero nalamhit sa semento

5.
Matugnaw nga hangin sa tinae kag t’yan
tagring sang cash-register sa dulunggan.
Hagpuk nga harakhak “para esto, favor”
sang Mayor kag iya busog nga Contractor

6.
Handum nila malab-ot ang Babel sa langit
gin tanum madalum haliging garaginit
kalkal sang bulawan, brilyante kag pilak
mahugakum lubos kinatawo sang syudad.

7.
Lin-ay nga syudad manamit nga bukaka
puno sang kolorete, ang bibig ka mapula
sa utog sang gobyerno isa ka ija-de-puta
gani wala’y untat tindug kag pagwa-kwarta.

8.
Pinagwapa ang Iloilo agud makahimulos
linain-lain nga maniniyot naga bulos-bulos
sige sulod sa obscura, dasok-gabot-dasok
laway ang puhunan amo nga wala’y pulos.

9.
Pinalangga ikaw bala banwang bulahan?
sang mga ginpatay ang ila palangabuhian
Ikaw ang banwang nga may pinasulabi?
sila nga maabtik sa ginansya magkabe!

10.
Katulad mo na syudad sang Gomorrah
syudad Sodom, Zeboiim, Zoar, Admah
bartolina nga sirado, pantyon ikaw Iloilo
lulubngan sang pigos kag sang pigado.

#     #     #

The post ILOILO  ANG  BANWA  KO appeared first on Panay Today.Source link

Don't Miss