PRWC » Hinggil sa teroristang pambobomba ng AFP sa Abra at Ilocos Sur

April 25, 2024


 

(April 9, 2024) Noong Abril 2, 2024 bandang alas-6 ng gabi niyanig ng malalakas na pagsabog, mula mga eroplanong panggera na Super Tocano ng AFP at istraping ng gunship helicopter nito, ang mga mamamayan ng Barangay Nagcanasan, Barangay Gapang sa Pilar, Abra, at ng Barangay Babalasioan at Barangay Silag sa Sta Maria, Ilocos Sur. Ang mga bombang inihulog ng AFP ay tumama malapit sa mga komunidad at mga sakahan.

Ang nasabing pambobomba ng AFP ay nangyari matapos ang armadong labanan sa pagitan ng NPA at 50th IB bandang tanghali ng Abril 2 sa pagitan ng Pilar, Abra at Sta Maria, Ilocos Sur. Sa labanang ito, ligtas at matagumpay na nakapagdepensa ang yunit ng NPA habang isa ang kumpirmadong patay at di-matukoy na bilang ng sugatan ang natamo ng 50th IBPA.

Samantala, bandang tanghali noong Abril 2 ay nagsimulang magbakwit ang mga mamamayan ng Barangay Nagcanasan, Barangay Gapang at ang Sityo Paring ng Barangay Babalasioan. Ang pwersadong ebakwasyon na ito ay ipinag-utos ng militar sa LGU ng Pilar upang bigyang katwiran ang kanilang walang pakundangang paghuhulog ng bomba malapit sa mga komunidad. Sa datos ng isang lokal na media outlet ng Abra tinatayang 135 na pamilya o humigit kumulang na 500 na indibidwal ang apektado, ang mga ito ay pansamantalang nanatili sa Evacuation Center Gymnasium ng bayan ng Pilar. Matapos ang 2 araw, noong Abril 4 ng hapon saka pa lang nakabalik sa kanilang komunidad ang mga residente upang asikasuhin ang mga naiwan nilang alagang hayop, pananim, bahay at kabuhayan. Ang mayorya sa mamamayan sa nasabing mga bayan ay magsasaka, pagtatanim ng palay at tabako ang ikinabubuhay nila. Karamihan sa kanila ay lubog sa utang o lubhang maliit ang kinikita dahil sa pyudal na pagsamantala ng mga panginoong maylupa at sa mala-pyudal na patakaran ng mga kumpanyang tabako kasabwat ang National Tobacco Administration. Bilyon-bilyong salapi ang ibinubulsa ng mga kapitalista, panginoong maylupa, usurero at ganid na pulitiko habang namamatay, nagugutom at nagkakasakit ang mga nagtatanim ng tabako.

Ang paggamit ng terorismo o karahasan ng gobyerno ni Marcos Jr laban sa rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan ay malaking kabiguang tugunan at wakasan ang malalim na kumunoy ng kahirapan lalo na ng mga magsasaka na siyang pinakainaapi at pinagsasamantalahan sa buong bansa. Ang mga mamamayan ng Ilocos at Abra ay dumaranas ngayon ng matinding mahabang tagtuyot. Dapat lang na solusyunan ang krisis sa pagkain at sa tubig sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mamamayan ngunit ang ganting tugon ni Marcos Jr ay bomba de gera at matinding pagkakait ng karapatan na mamulat, mag-organisa at sama-samang kumilos ng mga magsasaka at ibang pang naghihirap na sektor ng lipunan. Malaking halaga ang inuubos ni Marcos Jr para sa militar, kagamitang pandigma at mga malalaking balikatan exercises sa West Philippine Sea kasama ang amo nitong imperyalistang US habang kakarampot hanggang sa wala ang natatamasa ng mamamayan. Kung malalim nating susuriin, matagal nang inaagawan ng lupa, lubog sa utang, at inaapi ang mga magsasaka sa Ilocos, Cordillera at buong bansa.

Marapat lamang na patuloy na palakasin ang pagkakaisa ng mamamayan at kondenahin ang walang pakundang aerial bombing at pagpataw ng militar sa pwersahang ebakwasyon. Dapat lang na patuloy na ipaglaban ng mamamayan ang kanilang karapatan laban sa karahasan at terorismo ng estado. Marapat lang na ipagtanggol ng mamamayan ang kanilang mga samahan at sama-samang resolbahin ang mga problema sa kabuhayan. Marapat lang na patuloy na palakasin at pahigpitin ang ugnay ng masa at ng kanilang Bagong Hukbong Bayan bilang pangunahing sandata ng pakikibaka para sa tunay na demokrasya at kalayaan.

Mabuhay ang Demokratiko Rebolusyon ng Bayan!
Ibagsak ang pyudalismo, imperyalismo at burukrasya kapitalismo!
Sumapi sa New People’s Army!Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Ukrainian Artillery Kills Its Own Surrendered Soldiers

The Russian defense ministry said on Thursday that Ukrainian artillery

Ang Bayan » Militanteng unyon ng mga panadero, panalo sa eleksyon sa Laguna

Naipanalo ng militante at makabayang unyon na Panadero ng Philfoods