PRWC » Maghatag og dugang hagit sa mga rebolusyonaryo ang kamatayon nila ni Ka Dano ug Ka Zig, Magtiayong gipatay sa 4thID Philippine Army

April 14, 2023


“Mamatay man ang usa ka rebolusyonaryo, apan dili ang rebolusyon!”

Sa ngalan sa NPA-Agusan Del Norte among gipadangat ang among pinakataas nga pagsaludo sa mga rebolusyonaryong namartir sa pagdakop ug pagpatay sa mga hors de combat ngadto kanilang magtiayong Rudy Garay alyas Ka. Dano nga nagmasakiton ug Rosalie Caindoy alyas Ka. Zig nga iyang timbang sa pagpatambal.

Gikondina usab sa NPA Agusan del Norte kining laing brutal nga pagpatay nga gihimo sa mga uhaw sa dugo ug hakog sa promotion nga mga operatiba ug mga opisyal sa AFP, part. sa 4thID, Alpha Company sa 65th IB ug sa 9th company – 3rd SFB, 1st ug 2nd Scout Ranger platoon nga nagapadayong naga-operate sa Focused Military Operation sa lugar ug patikular sa sitio Vertudazo, Barangay San Juan, Bayugan City, Agusan del Sur. Diin dinhi gipahitabo ang bakak ug peking insidente sa engkwentro ngadto sa giingong 10 o kapin pang membro sa NPA-NEMR nga nagresulta sa kamatayon nila Ka. Dano ug asawang si Ka. Zig niadtong Marso 27, 2023, human sila gidakop niadtong Marso 26, 2023 didto sa usa ka hospital sa iladong syudad sa Misamis Oriental.

Mainiton usab namong gipadangat ang among pakigduyog sa kasub-anan sa mga panghitabo ngadto sa mga gigikanang Kaubanan nila Ka. Dano ug Ka. Zig, ngadto sa derikta nilang mga pamilya, ug sa mga higala sa rebolusyon.

Sa mubong kasayuran sa kasaysayan sa kinabuhi ug pagkarebolusyonaryo nila Ka Dano ug Ka. Zig.

Si Ka Dano, naggikan sa hut-ong mag-uuma ug gipanganak niadtong Agusto 16, 1957 sa lungsod sa Marihatag, Surigao Del Sur. Mitungha siya kutob lang sa sekundaryong ang-ang sa eskwelahan sa Hayskul. Kamagulangan nga anak si Ka. Dano, matud pa sa saysay sa iyang mga kabanay, nagtubo siya nga responsable sa pag-atiman sa iyang mga manghod.

Ang pagpangdaugdaug ug pagpahimulos, ilalom sa estadong giharian ni rehimeng US-Ferdinand Marcos Sr. niadtong dekada ’80 ug ang kabangis sa mga miaging pribadong armado sa mga logging konsesyonaryo, ang nagtukmod kang Ka. Dito, Ka. Rabie ug ulahing pangalang Ka. Dano nga mouban sa panon sa mga kabatan-onang nisampa sa Bagong Hukbong Bayan kaniadtong 1987 aron suklan ang maong kahimtang.

Sa sayong bahin sa iyang pagsampa nahimo siyang usa sa membro sa mga Semi-Legal Team o (SLT) ug kabahin sa aktibong nag-organisa ug nagkonsolida sa mga baseng gerilya sa probinsya. Walay pagduhaduha ug walay pagpili og gimbuhaton, ubay-ubay nang mga tahas nga iyang naubanan ug napatuman nga nagmalampuson.

Sulod sa 36 ka tuig siyang fulltime nga naglihok sa eryang langkob. Usa siya sa mga kadre nga lig-ong nibarug ug nisuong sa malisod nga pakigbisog aron makagamot ang rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan sa probinsya sa Surigao del Sur, taliwala kini sa daghang dinagkung serye nga pagpangatake sa kaaway sama sa OPLAN LAMBAT BITAG, OPLAN BANTAY LAYA, ug sa nagsunod pa nga mga “OPLAN” sa mga rehimen nga naglaraw sa pagbungkag sa rebolusyonaryong kalihukan sa erya.

Seryoso ug kugihan nga kauban si Ka Dano sa kinatibuk-an, bisan paman adunay mga ginagmay niyang mga pagkulang ug limitasyon sa paglihok apan abli siya kanunay sa pagtul-id ug kinasing-kasing siyang nag-alagad alang-alang sa interes sa katawhang kabus ug dinaug-daug hangtud sa katapusan sa iyang ginhawa wala siya nisurender sa kaaway, nagpakabuhi siya uban sa masa sa katawhan, nagpakamatay usab siya sa kawsa sa katawhang gidaugdaog ug gipahimuslan.

Samtang si Ka. Zig ang iyang maminahalong asawa, ang nagpakasal kang Ka. Dano atubangan sa bandera sa PKP niadtong tuig 2017. Wala na sila nakabaton og anak tungodkay may igong edad na si Ka. Zig dihang gikasal sila.

Natawo kaniadtong Mayo 2, 1979 si Ka.Zig sa lungsod sa Barobo, Surigao Del Sur. Usa usab siya ka kamagulangang anak sa upat ka mag-igsuon. Mi gradwar siya sa kursong midwifery. Wala siyay pag-ukon-ukon nga magserbisyo sa katawhan sa iyang kahibalong medical dihang human siya migradwar sa iyang pagtungha. Nisampa siya sa NPA dihang nakab-ot niya ang igong desisyon human sa makadaghang kasinatian nga nakita ug nabati niya sa palibot tungod sa walay hunong nagkadaghang biktima sa inhustisya ug militarisasyon sa lugar. Maisugon siyang mitahan sa iyang kaugalingon aron matud pa niya dihang buhi pa siya “motampo siya sa martsa sa pag-usab sa sistema sa katilingban aron kab-uton ang makiayong katilingban alang-alang sa mosunod nga kaliwatan”. Kuyog sila isip magtiayon sa gimbuhaton sa nahisgutang probinsya. Ang naabot nga kahibalong medikal ni Ka. Zig ang puslanong nagamit sa pagpanambal sa mga kaubanang hukbo ug ngadto sa mga masa.

Abli ug hingataw-unon si Ka. Zig, dali siyang maduolan sa mga kaubang mangayo og panabang medikal kaniya. Walay kukakapoy usab siya sa bisan unsa nga gimbuhaton. Dako pa ang pangandoy ni Ka. Zig nga iyang gusto itampo sa rebolusyon ilabina partikular sa linya sa iyang kahanas medikal.

Apan gikutlo ang ilang bililhong kinabuhi sa mga berdugong AFP ug PNP. Susama kanila gipatay usab si Emanuel Balano Anob nailang Ka. Salem, Ka. Masayod, Ka. Zandro sa mao ra gihapong lugar sumpay ra nga mga panghitabo ang bakak nga engrandeng drama ug pekeng engkwentro sa duha ka panig.

Laing paglapas sa balaod sa gubat ang ilang nakomitar. Makauulaw nga nakuha nila kini nga anaa sa sitwasyon nga angay unta nilang hatagan og tawhanong pagkonsidera tungod sa seryosong kaso sa panglawas ug pangidaron ug klarong mga hors de combat nga nakuha nila sa urban erya.

Paspas dayong nipagawas og balitang itom ang mga binayrang tigpaghot sa AFP ang Spokesperson sa 3rd SF arrow head Battalion nga si 1st Lt Juvinie Alpitse ug Spokesperson sa NICA-Caraga nga si Jessie Solomon aron ipakita nga adunay nadawdaw ang dugay ug gastusong operasyon sa probinsya ug sa tibuok rehiyon. Nagpiesta ang mga hakog nga mga opisyal sa AFP ug PNP sa pag-ilogay nga makuha ang award nga salapi nga patong sa ulo sa matag rebolusyonaryong pilipino.

Kondenahon ang AFP ug PNP ug tigtagawtaw og bakak batok sa mga rebolusyonaryo ug komunista!

Mabuhi ang diwa sa rebolusyonaryong mga martir!

Padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa gubat sa katawhan para sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya!

Sampa sa New Peoples Army!Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss