PRWC » Masupog nga Kawatan Ginsilotan sang NPA

April 11, 2023


Sandig sa mando sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo, ginpatuman sang NPA ang silot-kamatayon kay Danilo De Baja sa sityo Banat-e, Barangay Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental.

Tuig 2016 “destiero” ukon pagpalayas ang pagpamatbat sang Korte sang Pumuluyo kay De Baja matapos ang proseso sang pagpa-andam. Si Danilo ang ginareklamo sang kadam-an nga pumuluyo sa lugar sa pagpangawat sang mga de kantidad nga kasapatan sang pumuluyo kaangay sang karabaw kag baka kag iban pa. Gapang-agaw man sang mga ulumhan sang kaangay sini nga mangunguma. Nagahupot sang illegal nga armas nga ginagamit sa pagpahug sa iya nga mga biktima.

Tuig 2017 nagtuman sa paggwa sa lugar si De Baja kag nagbalik matapos ang pila ka tuig apang wala pa naabot ang gintalana nga panahon. Samtang ara na siya sa lugar padayon gihapon ang iya mga kontra-pumuluyo nga lihok. Liwat nga gin-istorya sang NPA apang pabilin sa pagpangawat, pagpamahug, pagpalupok sang armas kag pagpang-agaw sang pangabuhian sa pareho sini nga mangunguma. Wala nagbag-o si De Baja kag labi pa nga nagsupog sa iya mga kinaandan nga gawi tubtob karun nga tuig 2023.

Liwat nagapanawagan ang NPA sa tanan nga may salabton sa rebolusyonaryong kahublagan. Magpalapit sa pila ka yunit sang CPP-NPA sa inyo lugar kag tampad nga sabton ang kaso nga inyo nakomiter. Determinado ang NPA nga magpatuman sang nagakaigo nga pagsilot sandig sa inyo ginkomiter batok sa pumuluyo kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan.Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Russian Forces Shot Down Drones Heading Towards Moscow

Moscow Mayor Sergei Sobyanin confirmed that eight drones attacked residential

186 US Banks Could Collapse: USA Today

On Thursday, USA Today published a report on the fragility of