Ramadan Kareem to All Our Muslim Brothers and Sisters Around the World


The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) is an anti-imperialist and democratic formation (see ILPS Charter). It promotes, supports and develops the anti-imperialist and democratic struggles of the peoples of the world against imperialism and all reaction.

It strives to realize the unity, cooperation and coordination of anti-imperialist and democratic struggles throughout the world.Source link

Don't Miss

Ang Bayan » ICHRP, nanawagan para sa proteksyon ng mga sibilyan

Sang-ayon ang International Coalition for Human Rights in the Philippines

Ang Bayan Ngayon » Magsasaka sa Masbate, pinaslang ng 96th IB

Kinundena ng Karapatan-Masbate ang pagpaslang ng 96th IB sa 31-anyos