Ugnayang sumasakal – Pinoy Weekly

April 3, 2024


Nagpunta na naman dito si United States (US) Secretary of State Anthony Blinken noong Mar. 19. Nakipagpulong ulit siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinag-usapan nila ang pagpapahigpit pa ang ugnayan ng US at Pililpinas sa seguridad at ekonomiya, at ang nakatakdang pulong sa White House nila Marcos Jr., Japanese Prime Minister Fumio Kishida, at US President Joe Biden sa Abr. 11.

Sabi ni Blinken, naka-“hyperdrive” o rumaratsada ang balot sa bakal (ironclad) at “ekstraordinaryong” higpit ng ugnayang US at Pilipinas mula nang maupo si Marcos Jr. Pangalawang punta na niya ito sa bansa. Sunod-sunod din ang pagdalaw sa bansa ng marami pang matataas na opisyal ng US mula 2022. Dalawang beses namang nakapagpulong sina Marcos Jr. at Biden sa Washington.

Dumalaw si Blinken sa gitna ng tumitinding tensiyon sa West Philippine Sea (WPS) kasunod ng pangha-harass ng China sa mga re-supply mission sa BRP Sierra Madre, at sa mga mangingisdang Pilipino. Apektado raw ang interes ng US sa mga hakbang ng China kaya paninindigan nito ang matitibay at matatagal nang kasunduan gaya ng Mutual Defense Treaty (MDT).

Umiiral na ang MDT mula pa 1951. Nag-anak pa nga ito ng iba pang kasunduang militar gaya ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), na libreng ipinapagamit bilang base militar ng US ang mga kampo at pasilidad ng Armed Forces of the Philippines. Pero nakamkam at nakordonan pa rin ng China ang mga isla, bahura at karagatang sakop ng Pilipinas.

Gusto lang talaga ng US na kaladkarin ang Pilipinas at gawing alay na tupa sa altar ng giyera. Ginagatungan nito ang tensiyon sa West Philippine Sea para huthutan at pilitin tayong tustusan ang militaristang panghihimasok nito sa Asya-Pasipiko.

Ngayong Abril, ang ilulunsad ulit sa Pilipinas ang isa na namang “pinakamalaking” Balikatan Joint Military Exercises. Libo-libong sundalong Amerikano ang papakainin, dadaan-daang bomba at bala ang gagastustan, ilang barko, tangke at eroplano ang gagasolinahan, mula sa buwis ng nagugutom at naghihirap na mga Pilipino. Pero hindi pa rin nito mapipigilan ang China na pagbawalang mangisda ang mga kababayan natin sa WPS.

Kahit wala ang mga kasunduang militar sa US, kayang-kaya nating igiit ang karapatan sa WPS sa pamamagitan ng diplomasya at internasyonal na batas. Gusto lang talaga ng US na kaladkarin ang Pilipinas at gawing alay na tupa sa altar ng giyera. Ginagatungan nito ang tensiyon sa WPS para huthutan at pilitin tayong tustusan ang militaristang panghihimasok nito sa Asya-Pasipiko.

Bangkarote ang ekonomiya ng US at batak ang pondong militar nito dahil sa pakikisawsaw sa giyera sa Palestine at Ukraine. Sa nakatakdang pulong ni Marcos Jr., Kishida at Biden sa White House, pag-uusapan kung paano magagamit ng US ang Pilipinas bilang alagang panabong laban sa Tsina, nang libre sa ngalan ng mahigpit, balot sa bakal (ironclad) at “ekstraordinaryong” ugnayan.

Gaya ng tatay niya, nagpapakatuta si Marcos Jr. sa US. Bukod sa pagtulong sa kanyang maluklok sa kapangyarihan, US na lang din ang inaasahan niyang kakampi ng kanyang marupok at bitak-bitak na rehimen laban sa lumalawak na disgusto ng mamamayan dahil sa lumalalang kahirapan at kagutuman sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Ang ipinagmamalaking mga kasunduan at ugnayan ng gobyerno ng US at ni Marcos Jr. ay tanikalang nakagapos sa ating leeg, na habang humihigpit ay lalong sumasakal.

Napakahalagang magkaisa at manindigan ang sambayanang Pilipino para sa ating pambansang kasarinlan at soberanya. Sama-sama tayong magpumiglas at kumawala sa tanikala ng US, China at tutang si Marcos Jr.Source link

Pinoy Weekly

Ang Pinoy Weekly ay pahayagang online at print na naglalathala ng mga istorya, imahe at opinyon ng mardyinalisadong mga sektor ng lipunan, kabilang ang mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, migrante at iba pa. Maliban sa paglalathala sa internet, naglalabas ang Pinoy Weekly ng lingguhang magasin, gayundin ang Pinoy Weekly Special Issues.

Don't Miss

Enough of Marcos in DA — farmers – updates from the peasant movement of the Philippines

“The past year of President Bongbong Marcos Jr in the

Remarks on Mayamor’s collection of 50 poems/binalaybay

Translated by Kerima Tariman (2020). Expanded. By TOMAS TALLEDO Bulatlat.com