Ang Bayan » 10 residente, kabilang ang mga bata at matatanda, idinetine ng 11th IB

May 26, 2023


Ibinaling ng 11th IB ang kanilang galit sa mga sibilyang nang iligal na idinetine ang 10 residente, kabilang ang mga bata at senior citizen, ng Sitio Undol, Barangay Talalak, Santa Catalina, Negros Oriental noong Mayo 17. Pinagbawalan silang lumabas, magtrabaho sa kanilang sakahan at mag-asikaso ng kanilang hayop. Bago nito, nagpaulan ng bala ang mga sundalo sa lugar.

Ayon sa mga residente, pinakawalan ng mga sundalo ang kanilang galit at inis sa mga sibilyan matapos ang pagkamatay ng dalawang sundalo noong Mayo 16 sa isang misengkwentro sa mga pulis sa Carima River in Barangay Talalak, Santa Catalina. Hindi bababa sa 120 sundalo at pulis ang nag-operasyon dahilan para magbunga ng misengkwentro sa hanay nito.

Higit isang linggo na ang operasyong kombat ng mga sundalo na lubhang nakaapekto sa katahimikan at kabuhayan ng mga residente sa lugar.

Ang pagdadawit sa mga sibilyan sa panahon o erya ng armadong tunggalian ay labag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Nilabag nito ang Ika-4 na Bahagi, Artikulo 4, Numero 4 ng CARHRIHL: “Ang sibilyang populasyon at mga sibilyan ay itatrato bilang sibilyan at ipag-iiba sa mga mandirigma at, kasama ang kanilang ari-arian, ay hindi maaaring atakihin.”Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Russian Army Repelled New Wave Of Ukrainian Attacks In Zaphorohey, Donetsk (Videos)South Front

File image. The Russian military had repelled a new wave

Veteran activist Araullo files P2-million damage suit vs red-taggers »

By: Krixia Subingsubing – Reporter / @KrixiasINQ Philippine Daily Inquirer