Konsehal, kapitan, kagawad… Kapamilya?

October 28, 2023


Bakit humahantong sa patayan ang away para sa mga pwesto sa barangay, ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan?  

The post Konsehal, kapitan, kagawad… Kapamilya? appeared first on VERA Files.Source link

VERA Files

VERA Files is a nonstock, nonprofit, independent media organization. Founded in March 2008, it is published by veteran Filipino journalists taking a deeper look into current Philippine issues. Vera is Latin for “true.”

Don't Miss

PRWC » Rebolusyonaryong pagdiriwang sa ICR

Puno nga rebolusyonaryong sigla at galak na nagdiwang ang mga

Ang Bayan » Kasong pagpatay, dapat isampa sa mga pulis na pumatay sa menor-de-edad sa Navotas

Dapat usigin at papanagutin ang mga pulis na bumaril at